KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 16.01.2020 r. g. 18.30

Skład komisji:

 1. ŁOŚ AGNIESZKA- przewodnicząca
 2. POŁOMSKA RENATA- wiceprzewodnicząca
 3. ADAMEK ROBERT
 4. JEŻOWSKI GRZEGORZ
 5. WAWRZYNKIEWICZ MAREK

Przedmiot działania komisji:

 1. Komunikacja z mieszkańcami.
 2. Podejmowanie działań mających na celu promocję Dzielnicy i jej spraw.
 3. Przygotowanie opracowań, publikacji i materiałów dotyczących historii Dzielnicy.
 4. Działania w zakresie komunikacji społecznej:
 5. a)     Wydawanie biuletynu „Kurier Bieńczycki”. b)     Redagowanie rubryki w prasie lokalnej, c)      Redagowanie strony internetowej Rady Dzielnicy. d)     Organizacja Spotkań Bieńczyckich. e)      Współpraca z mediami.
 6. Opieka nad tablicami i stroną internetową Dzielnicy.
 7. Współpraca z jednostkami miejskimi w zakresie promocji Dzielnicy ( m.in. Dzień Otwarty Magistratu).
 8. Utrzymywanie kontaktów z redakcjami prasy lokalnej.
 9. Współpraca z placówkami oświatowymi w Dzielnicy oraz domami kultury i środowiskami artystycznymi.
 10. Działania na rzecz ochrony tradycji, dziedzictwa kulturalnego i upamiętnienia wydarzeń historycznych.
 11. Sprawy określone w § 42 ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.).