KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI

Skład komisji:

  1. Zdzisław Pawiński - Przewodniczący
  2. Andrzej Buczkowski
  3. Magdalena Dziedzic

Przedmiot działania komisji:

  1. Współpraca ze spóldzielniami mieszkaniowymi z terenu dzielnicy w zakresie wykonywania remontów i inwestycji na terenach spółdzielczych graniczących z gminnymi.
  2. Rozpatrywanie wniosków, sugestii i opinii zgłaszanych przez spółdzielnie dotyczących spraw publicznych o znaczeniu lokalnym.
  3. Przygotowanie projektów uchwał Rady Dzielnicy XVI w powyższych sprawach.li>
  4. Współpraca z innymi komisjami Rady Dzielnicy XVI.