Dzielnicowi: Działania priorytetowe na terenie Bieńczyc w okresie od 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.Dzielnicowy mł. asp. Michał Fortuna (rejon służbowy nr 9) – tel. kont. (47) 83-53-602, 604-220-859 prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie dewastacji obiektu Szkoły Podstawowej nr 82 przy os. Kalinowym 17 w Krakowie.

Dzielnicowy asp. Grzegorz Szyba (rejon służbowy nr 10) – tel. kont. (47) 83-53-615, 602-864-244 kontynuuje działania zmierzające do ograniczenie grupowanie się osób, które spożywają napoje alkoholowe w miejscach objętych zakazem, oraz zakłócają ład i porządek publiczny w rejonie os. Strusia 7,18 (Planty Bieńczyckie).

Dzielnicowy sierż. szt. Jan Kania (rejon służbowy nr 11) – tel. kont. (47) 83-53-714, 604-219-802 prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie gromadzeniu się osób spożywających alkohol i dewastujących budynki oraz wyposażenie placu zabaw w rejonie os. Na Lotnisku 6 w Krakowie.

Dzielnicowy mł. asp. Jakub Sierant (rejon służbowy nr 12) – tel. kont. (47) 83-53-751, 604-207-762 realizuje działania prewencyjne polegające na przeciwdziałaniu grupowaniu się osób, spożywaniu alkoholu, zakłócaniu ładu i porządku oraz zaśmiecaniu w rejonie placu zabaw oraz przyległych alejek spacerowych do bloków 9, 10, 11 na os. Kościuszkowskim w Krakowie.

Dzielnicowy mł. asp. Dawid Dąbrowski (rejon służbowy nr 13) – tel. kont. (47) 83-53-615, 604-202-237 realizuje działania prewencyjne polegające na przeciwdziałaniu grupowaniu się osób, spożywaniu alkoholu, zakłócaniu ładu i porządku oraz zaśmiecaniu w rejonie alejek spacerowych przyległych do budynków 16 a 17-20 na os. Albertyńskim w Krakowie.

Dzielnicowy st. asp. Piotr Skowron (rejon służbowy nr 14) – tel. kont. (47) 83-53-751, 602-839-637 kontynuuje działania zmierzające do grupowaniu się osób zakłócających porządek publiczny, spożywających alkohol, zaśmiecających w rejonie alejek osiedlowych przyległych do budynków 26 oraz 31-33 na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

Dzielnicowy sierż. Bartosz Tomczyk ( rejon służbowy nr 15) – tel. kont. (47) 83-53-602, 604-204-229 realizuje działania prewencyjne celem przeciwdziałaniu gromadzeniu się osób usiłujących spożywać alkohol w rejonie sklepu monopolowego os. Jagiellońskie 30A w Krakowie.

Dzielnicowy asp. sztab. Szymon Wieloch ( rejon służbowy nr 16) – tel. kont. (47) 83-53-751, 604-220-859 realizuje działania prewencyjne polegające na przeciwdziałanie grupowaniu się młodzieży zagrożonej demoralizacją, dewastacji infrastruktury parku oraz zaśmiecaniu w rejonie budynków położonych w rejonie os. Przy Arce 2-5 w Krakowie.

Dzielnicowy sierż. Tomasz Krzemień ( rejon służbowy nr 20) – tel. kont.( 47) 83-53-670, 604-219-651 realizuje działania prewencyjne polegające na przeciwdziałaniu grupowaniu się osób, spożywaniu alkoholu, zakłócaniu ładu i porządku publicznego niedopuszczeniu do aktów wandalizmu w rejonie budynków os. Złotej jesieni 11B w Krakowie.