Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 18 stycznia godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 24 stycznia godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 18 stycznia godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 26 stycznia godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 25 stycznia godz. 19.30

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 24 stycznia godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 25 stycznia godz. 16.30

Komisja Sportu - 25 stycznia, godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 25 stycznia, godz. 16.15

Komisja ds. Seniorów - 18 stycznia godz. 16.30