Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - 18.05.2023 r. g. 17:30

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA - 17.04.2023 r. g. 17:20

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA - 30.05.2023 r. g. 17:00 odbędzie się w terenie nad Stawem przy ul. Kaczeńcowej

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO - 15.06.2023 r. g. 17:30

KOMISJA REWIZYJNA - 29.06.2023 r. g. 18:30

KOMISJA PROMOCJI I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI - 25.05.2023 r. g. 19:00

KOMISJA KULTURY I SPORTU - 27.04.2023 r. g. 19:15

KOMISJA EDUKACJI -

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 02.05.2023 r. g. 9:15

Opublikowane informacje komisji

  1. Komisja Budżetu Obywatelskiego
  2. Komisja Edukacji
  3. Komisja Infrastruktury i Planowania Przestrzennego
  4. Komisja Promocji i ŁącznoŚci z Mieszkańcami
  5. Komisja Rewizyjna
  6. Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia, Profilaktyki i Mieszkalnictwa
  7. Komisja Terenów Zielonych i Ochrony Środowiska
  8. Komisja Praworządności i Porządku Publicznego
  9. Komisja Kultury i Sportu
Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)