Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 03.12.2019 r. g. 18.45 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 05.12.2019 r. g. 19.00 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 05.12.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 05.12.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 05.12.2019 r. g. 19.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 05.12.2019 r. g. 18.30 -

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU- 03.12.2019 r. g. 18.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 03.12.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 03.12.2019 g. 16.40 -