Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 31 sierpnia 2018, godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 20 sierpnia 2018, godz. 17.00

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 3 lipca 2018, godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 6 lipca 2018, godz. 18.00

Komisja Rewizyjna - 19 lipca 2018, godz. 20.00

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 20 sierpnia 2018, godz. 17.30

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 19 lipca 2018, godz. 17.30

Komisja Sportu - 19 lipca 2018, godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 19 lipca 2018, godz. 17.00

Komisja ds. Seniorów - 30 sierpnia 2018, godz. 17.00