Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA - 18.04.2024 r. godz. 19:45

KOMISJA REWIZYJNA - 04.04.2024 r. godz. 19:00

KOMISJA EDUKACJI I KULTURY - 18.04.2024 r. godz. 17:10

KOMISJA SPORTU I BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 18.04.2024 r. godz. 16:50

KOMISJA PROMOCJI I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI - 18.04.2024 r. godz. 19:30

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA - 18.04.2024 r. godz. 19:45

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO - 17.04.2024 r. godz. 17:30

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO - 11.04.2024 r. godz. 18:00

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)