Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 17.10.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 10.10.2019 r. g. 19.15 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 17.10.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 10.10.2019 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 24.10.2019 r. g. 19.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 03.10.2019 r. g. 19.00 - posiedzenie wyjazdowe ul. Kaczeńcowa 7 -

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU- 24.10.2019 r. g. 20.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 24.10.2019 r. g. 17.15 -

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 24.10.2019 g. 20.30 -