Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO- 20.02.2020 r. g. 18.30 -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA- 27.02.2020 r. g. 17.00 -

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA- 20.02.2020 r. g. 17.30 -

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO- 13.02.2020 r. g. 17.30 -

KOMISJA REWIZYJNA - 27.02.2020 r. g. 19.00. -

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI- 20.02.2020 r. g. 18.00 -

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU- 27.02.2020 r. g. 20.00 -

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI- 27.02.2020 r. g. 17.15 -

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO- 27.02.2020 g. 20.00 -