Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 27 września godz. 18.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 27 września godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 27 września godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 29 września godz. 17.30

Komisja Rewizyjna - 28 września godz. 20.15

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 27 września godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 28 września godz. 17.00

Komisja Sportu - 28 września godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 28 sierpnia godz. 15.00

Komisja ds. Seniorów - 26 października godz. 15.00