Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

KOMISJA INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO -

KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH, ZDROWIA, PROFILAKTYKI I MIESZKALNICTWA - 26.08.2020 r. g. 19.00

KOMISJA TERENÓW ZIELONYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA - 12.08.2020 r. g. 17.00

KOMISJA PRAWORZĄDNOŚCI I PORZĄDKU PUBLICZNEGO - 27.08.2020 r. g. 17.30

KOMISJA REWIZYJNA - 06.08.2020 r. g. 11.00.

KOMISJA PROMOCJI, KULTURY I ŁĄCZNOŚCI Z MIESZKAŃCAMI - 28.08.2020 r. g. 17.00

KOMISJA EDUKACJI I SPORTU - 06.08.2020 r. g. 18.00

KOMISJA DS. WSPÓŁPRACY ZE SPÓŁDZIELNIAMI MIESZKANIOWYMI - 04.08.2020 r. g. 18.00

KOMISJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 26.08.2020 g. 19.30