Komisje działające w naszej Dzielnicy - terminy zebrań

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Planowania Przestrzennego - 23 listopada godz. 17.30

Komisja Mieszkalnictwa, Rodziny i Spraw Społecznych - 29 listopada 2017 godz. 17.30

Komisja Ochrony Środowiska i Terenów Zielonych - 23 listopada godz. 19.00

Komisja Praworządności i Porządku Publicznego - 24 listopada 2017 godz. 17.00

Komisja Rewizyjna - 30 listopada 2017 godz. 18.30

Komisja Zdrowia i Profilaktyki - 29 listopada 2017 godz. 18.00

Komisja Budżetu Obywatelskiego - 30 listopada 2017 godz. 16.30

Komisja Sportu - 30 listopada 2017 godz. 16.45

Komisja ds. Współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi - 30 listopada 2017 godz. 16.15

Komisja ds. Seniorów - 30 listopada 2017 godz. 15.45