Zaproszenie na sesję Rady Dzielnicy

VII Sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce

w dniu 23 maja 2024 r. (czwartek)
o godz. 17:30 ,
w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy XVI os. Kalinowe 4 ,
odbędzie się VII sesja Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce.

Projekt porządku obrad VII sesji

Projekty uchwał VII sesji

Realizacja zapisów Statutu Rady Dzielnicy XVI Bieńczyce- na podstawie § 35c ust. 3 i 4 oraz § 35d ust. 1 uchwały Nr XCIX/1510/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XVI Bieńczyce w Krakowie (tj. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5478 ze zm.)